search
top

Jak się ratować przy nadmiernym zadłużeniu?

Nadmierne zadłużenie gospodarstwa domowego to bardzo popularny problem w kraju. Rynek kredytów jest zróżnicowany i gwarantuje często wiele interesujących promocji. Do tego dochodzą karty kredytowe, drobne kredyty konsumenckie, chwilówki internetowe z coraz niższym oprocentowaniem i kosztami pozaodsetkowymi. Wszystko to zachęca do zaciągania nowych pożyczek krótkoterminowych. Niestety nie zawsze można pożyczki spłacać terminowo, a to jednak duży problem, szczególnie dla pożyczkobiorców zaangażowanych w wiele instrumentów zadłużeniowych jednocześnie. Jak się zatem profesjonalnie ratować przy nadmiernym zadłużeniu?

Kiedy najlepiej zgłosić problemy z płynnością gospodarstwa domowego?

Tak naprawdę złota reguła brzmi: im szybciej, tym lepiej, ponieważ dzięki temu unikniesz negatywnych konsekwencji natychmiastowego rozwiązania umowy przez pożyczkodawcę. Jeżeli nie spłacasz zobowiązań terminowo otrzymujesz listy z przypomnieniem, ewentualnie zaproszenie na rozmowę z doradcą, a ostatecznie pożyczkodawca przekazuje sprawę działowi windykacyjnemu. Oczywiście w przypadku braku powiadomienia o problemach z płynnością pożyczkodawca rozwiązuje umowę z nakazem spłaty całości kapitału wraz z odsetkami. Nie jest to zatem komfortowa sytuacja dla budżetu domowego. Negocjacje to często jedyny ratunek dla zadłużonych.

Jak ratować się przy nadmiernym zadłużeniu?

Negocjacje z pożyczkodawcą prowadzą najczęściej do zmniejszenia miesięcznych rat lub do wakacji kredytowych. Akurat na wakacjach kredytowych przez pewien czas w ogóle nie musisz regulować rat. Jednocześnie jednak skala twoich zobowiązań rośnie mocniej. Pożyczkodawca nie wstrzymuje bowiem naliczania oprocentowania. Z wakacji kredytowych należy zatem korzystać w ostateczności. Przy problemach z zadłużeniem wystarczy podpisać aneks do umowy, ewentualnie skorzystać z kredytu konsolidacyjnego, który pozwoli spłacić inne zobowiązania i przejść na jedną spłatę. Konsolidacja zadłużenia to dobra opcja dla gospodarstw, które znajdują się na granicy wypłacalności. Przy kredycie konsolidacyjnym możesz otrzymać dodatkową gotówkę na potrzeby, a nie tylko na spłatę bieżącego zadłużenia.

Zarządzanie długiem

Kredytobiorca ma do dyspozycji negocjacje z instytucjami finansowymi, kredyty konsolidacyjne, refinansowanie zadłużenia, np. przy niskich stopach procentowych, wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń do umowy. Poza tym monitoruj rzetelnie sytuację ekonomiczną gospodarstwa domowego, aby nie dopuścić do dużego zwiększenia kosztów obsługi zadłużenia.

Nadmierne zadłużenie gospodarstwa domowego to bardzo popularny problem w kraju. Rynek kredytów jest zróżnicowany i gwarantuje często wiele interesujących promocji. Do tego dochodzą karty kredytowe, drobne kredyty konsumenckie, chwilówki internetowe z coraz niższym oprocentowaniem i kosztami pozaodsetkowymi. Wszystko to zachęca do zaciągania nowych pożyczek krótkoterminowych. Niestety nie zawsze można pożyczki spłacać terminowo, a to jednak duży problem, szczególnie dla pożyczkobiorców zaangażowanych w wiele instrumentów zadłużeniowych jednocześnie. Jak się zatem profesjonalnie ratować przy nadmiernym zadłużeniu?

Kiedy najlepiej zgłosić problemy z płynnością gospodarstwa domowego?

Tak naprawdę złota reguła brzmi: im szybciej, tym lepiej, ponieważ dzięki temu unikniesz negatywnych konsekwencji natychmiastowego rozwiązania umowy przez pożyczkodawcę. Jeżeli nie spłacasz zobowiązań terminowo otrzymujesz listy z przypomnieniem, ewentualnie zaproszenie na rozmowę z doradcą, a ostatecznie pożyczkodawca przekazuje sprawę działowi windykacyjnemu. Oczywiście w przypadku braku powiadomienia o problemach z płynnością pożyczkodawca rozwiązuje umowę z nakazem spłaty całości kapitału wraz z odsetkami. Nie jest to zatem komfortowa sytuacja dla budżetu domowego. Negocjacje to często jedyny ratunek dla zadłużonych.

Jak ratować się przy nadmiernym zadłużeniu?

Negocjacje z pożyczkodawcą prowadzą najczęściej do zmniejszenia miesięcznych rat lub do wakacji kredytowych. Akurat na wakacjach kredytowych przez pewien czas w ogóle nie musisz regulować rat. Jednocześnie jednak skala twoich zobowiązań rośnie mocniej. Pożyczkodawca nie wstrzymuje bowiem naliczania oprocentowania. Z wakacji kredytowych należy zatem korzystać w ostateczności. Przy problemach z zadłużeniem wystarczy podpisać aneks do umowy, ewentualnie skorzystać z kredytu konsolidacyjnego, który pozwoli spłacić inne zobowiązania i przejść na jedną spłatę. Konsolidacja zadłużenia to dobra opcja dla gospodarstw, które znajdują się na granicy wypłacalności. Przy kredycie konsolidacyjnym możesz otrzymać dodatkową gotówkę na potrzeby, a nie tylko na spłatę bieżącego zadłużenia.

Zarządzanie długiem

Kredytobiorca ma do dyspozycji negocjacje z instytucjami finansowymi, kredyty konsolidacyjne, refinansowanie zadłużenia, np. przy niskich stopach procentowych, wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń do umowy. Poza tym monitoruj rzetelnie sytuację ekonomiczną gospodarstwa domowego, aby nie dopuścić do dużego zwiększenia kosztów obsługi zadłużenia.

Użyte znaczniki: , , , , , ,

« Przyznanie kredytu go… | Strona domowa | Kredyt na samochód 25… »top