search
top

Kredyt gotówkowy co warto wiedzieć

Kredyt gotówkowy cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w śród Polaków, zaciągamy go bardzo chętnie z uwagi na to, że jest on stosunkowo łatwy do otrzymania i c więcej pieniądze z tego kredytu mogą zostać przeznaczone na dowolny cel. Przed zaciągnięciem tego kredytu tak samo jak przed zaciągnięciem jakiegokolwiek innego musimy zapoznać się dokładnie z jego charakterystyką, a także tym na co najbardziej powinniśmy zwrócić uwagę.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowanie (RRSO)

Podejmując decyzję o zaciągnięciu jakiegokolwiek kredytu na pierwszym miejscu zwracamy uwagę na oprocentowanie. Jednak jest to mylne podejście gdyż oprocentowanie nie jest najważniejsze i wcale nie przesadza o wysokości kredytu. A zatem powinniśmy zwrócić uwagę na RRSO kredytu. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) odzwierciedla relację pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę, a kwotą otrzymanego kredytu. Oprocentowanie rzeczywiste uwzględnia zarówno koszty odsetek, opłaty przygotowawczej jak i dodatkowe opłaty, ale bierze również pod uwagę wartości przepływów finansowych związanych ze spłatą kredytu w poszczególnych okresach trwania umowy kredytowej. Ustawa o kredycie konsumenckim szczegółowo precyzuje jakie koszty są uwzględniane przy obliczaniu stopy.

Dzięki temu, że metodologia obliczania jest identyczna w przypadku każdego banku i kredytu, RRSO stanowi obiektywne narzędzie, które umożliwia porównanie różnych ofert kredytu.

Raty równe i malejące

Kolejny czynnik na który powinniśmy zwrócić uwagę przy zaciąganiu kredytu jest rodzaj rat. Mamy tutaj do wyboru raty równe oraz raty malejące. W przypadku rat równych są one stałej wysokości przez cały okres spłaty kredytu. Zawierają one w sobie zarówno spłacany dług, jak i odsetki. Proporcje tych elementów zmieniają się w czasie w pierwszej kolejności spłacamy więcej odsetek, a mniej kapitału. Później proporcje te odwracają się.

W przypadku rat malejących stają się one coraz niższe wraz z upływem czasu. W ich skład wchodzi stała kwota kapitału czyli spłacanego długu oraz odsetki naliczane od pozostałego do spłaty zobowiązania, które są malejące.

Korzystniejszym rozwiązaniem okazują się być raty malejące. Są one korzystniejsze – szybciej spłacany jest kapitał i suma odsetek będzie niższa niż w przypadku rat równych.

Oprocentowanie stałe i zmienne

Następnie należy również zwrócić na oprocentowanie. Oprocentowanie stałe jest niezmienne przez całym okresie spłaty kredytu gotówkowego. Otrzymany na początku harmonogram spłat nie będzie podlegał żadnym zmianom.

Natomiast oprocentowanie zmienne jest najczęściej sumą elementu stałego czyli marży i jakiegoś punktu odniesienia np. oprocentowania obowiązującego na rynku międzybankowym – wskaźnik WIBOR.

Po podpisaniu umowy bank przekazuj nam harmonogram spłaty kredytu, który zawiera kwoty spłacanych rat obliczonych dla aktualnie obowiązującej stawki oprocentowania. Następnie bank będzie sprawdzać, czy cena pieniądza na rynku międzybankowym nie uległa znaczącej zmianie. Jeśli tak się stało, oprocentowanie kredytu ulegnie zmianie, a kredytobiorca otrzyma nowy harmonogram spłat.

Zapraszam również do zapoznania się z tematem lokat na portalu 17bankow.com/lokaty-bankowe/artykul/716/lokata-dla-dziecka-czy-warto-jaka-oferte-wybrac.

« Jak szukać dobrej ofe… | Strona domowa |top